Taking too long? Close loading screen.

Onder de toren